Rådslaget om digital utveckling summerar och blickar framåt

Publicerad: 2014-12-05

Under 2014 har folkbildningen i Sverige samlats i grupper för att diskutera folkbildning och digital utveckling. Den 20 november var det dags att knyta ihop säcken på ett nationellt rådslag.

Arbetet med rådslagen har fokuserat kring tre huvudfrågor:

  • digital delaktighet
  • pedagogisk utveckling med stöd av ny teknik
  • statsbidragsvillkor och digital utveckling

Den 20 november samlades representanter för svensk folkbildning, regeringen och EU för att både summera årets rådslagsarbete och blicka framåt.

I det inbäddade videoklippet kan du se ett reportage om rådslagen. Kan du inte se klippet, klicka här.