Sensus på rådslag om digital utveckling

Publicerad: 2014-08-22

Studieförbundet Sensus har nu haft sitt rådslag om digital utveckling inom folkbildningen. Ett av målen internt är att gå från att "vi måste" jobba med dessa frågor till att "vi vill".

Under 2014 genomförs rådslag inom alla studieförbund och folkhögskolor med fokus på digital utveckling. Syftet är att ta reda på vad som krävs för att stärka folkbildningens arbete för digital delaktighet och flexibla lärformer i verksamheten.

Inom Sensus man under våren genomfört nio regionala rådslag. Där har man utifrån modellen SWOT-analys fått en bild av hur förbundet arbetar med digital utveckling både idag och hur man önskar att det ska se ut om fem år. En viktig aspekt har också varit att få fram vilka hinder man ser och vilka möjligheter man har. Anette Sjödin, Sensus

- Alla inom Sensus är överens om att detta är viktigt men det har samtidigt varit en utmaning att hitta tid. Precis som för alla utvecklingsfrågor så är det svårt att hitta en plats för dem i de redan fulla dagarna, säger Anette Sjödin, verksamhetsutvecklare på Sensus och deras resursperson i det pågående rådslaget.

Häromdagen samlades deras nätverk med ett tiotal personer från de åtta regionerna för att diskutera förbundets erfarenheter inom området. Inom Sensus har man sett flera anledningar till varför frågan om digital utveckling är viktig: vi måste för att hänga med samt vi vill för att det ger oss möjligheter.

- Nu är det viktigt för oss i nätverket att få alla att känna att ”vi vill” och inte att ”vi måste”! säger Anette Sjödin.

Inspirationsdagar, mer digitalt material, handfasta tips, bättre regelverk kring distanscirklar, fördelar och nackdelar med projektpengar, teknikutveckling och teknikstrul. Under gruppdiskussionerna kom det fram många idéer och åsikter. Och tankarna och erfarenheterna från de olika regionerna verkade vara ganska lika. Kanske ska man till exempel premieras i bidragssystemet om man har digitala studiecirklar?

- Utvecklingsmöjligheterna är oändliga och oöverskådliga men utmaningen är att nå dem som står helt utanför, som varken har prylarna eller kunskaperna, säger Anette Sjödin och fortsätter:

- Det finns oändliga möjligheter att nå ut, både geografiskt och till nya grupper!

Erfarenheter och åsikter från samtliga studieförbunds och folkhögskolors rådslag kommer att sammanställas och därefter presenteras på Folkbildningsrådets nationella rådslag den 20 november.