Flyktingmottagande i förändring

Publicerad: 2015-12-01

Flyktingmottagande i förändring är temat för en stor nationell konferens som Region Kronoberg just nu arrangerar i Växjö. Nytt för i år är att folkbildningen är inbjuden för att berätta om sina insatser på området.

– Jag tror att folkbildningen kan bidra med jättemycket, säger Harald Fredriksson, samordnare för kurs och konferens på Region Kronoberg.

Omkring 500–600 personer väntas närvara vid konferensen i Växjö för att diskutera årets tema. På konferensen deltar primärt politiker, tjänstemän från olika myndigheter som är ansvariga för mottagande och etablering av nyanlända samt representanter för civilsamhället.  

Folkbildningsrådet medverkar under två programpunkter. Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet, deltog på måndagen i en diskussion om studieförbundens arbete med nyanländas etablering tillsammans med representanter från ABF. Och på tisdagskvällen kommer Lena Östlund, handläggare på Folkbildningsrådet, att tala på ett seminarium som belyser Folkhögskolornas etableringskurser.

Harald Fredriksson tror att folkbildningen framöver kommer att kunna bidra med mycket i arbetet med integrering av nyanlända. Han nämner bland annat det faktum att många studieförbund och folkhögskolor är aktiva på små orter och på så vis når ut till de många asylsökande som placeras på landsbygden i väntan på besked om de får stanna. 

Att folkbildningen kommer att spela en allt större roll i integrationen av nyanlända är en prognos som Anna-Carin Bylund instämmer i:

– Regeringen har med den senaste tidens satsningar visat stort förtroende för folkbildningens förmåga att möta nyanländas behov av språkundervisning och samhällsorientering. Och det finns ett skäl till det: folkbildningen erbjuder en verksamhet som fungerar mycket bra för målgruppen, säger hon.

Konferensen, som anordnats i över tio år, avslutas imorgon den 2 december.