Folkbildningen kan hjälpa nyanlända

Publicerad: 2015-11-24

Vad är folkhögskolans roll i samhället? Och hur kan folkbildningen hjälpa nyanlända att integreras i sitt nya hemland? Det och mycket annat diskuterades under konferensen "Folkhögskolan – en väg in i Sverige".

Det var Sveriges kommuner och landsting, SKL, som hade bjudit in till konferensen som anordnades i Norrköping. Folkbildningsrådet representerades av biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund som höll ett anförande under rubriken "Folkbildningens roll i samhället".

Anna-Carin Bylund började med att konstatera att folkhögskolorna har en lång tradition av att välkomna och erbjuda undervisning till människor med varierande bakgrund.

– Redan idag är det många av folkhögskolans deltagare som är födda utomlands, sade Bylund.

Exempelvis är 33 procent av dem som går allmän kurs på folkhögskola födda utomlands, och var fjärde deltagare behöver någon form av språkstöd.

Regeringen har också visat, framhöll Bylund, att den har ett stort förtroende för folkbildningens möjligheter och förmåga att bidra till en lyckad integrering av nyanlända i det svenska samhället. Som exempel nämnde hon bland annat den ökade satsningen på så kallade etableringskurser på folkhögskola, ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. På etableringskurserna kombineras språkundervisning med samhällskunskap och arbetsförberedande insatser.

När projektet drog igång i januari 2014 fanns det 800 platser, men redan 2015 var antalet platser uppe i 2 400.

– Det finns ett skäl till att regeringen har stärkt denna satsning, och det är att folkhögskolorna är en utbildningsform som fungerar mycket bra för målgruppen, sade Bylund.

Även om just denna konferens var vigd åt folkhögskolorna, så nämnde Bylund även den viktiga satsning som studieförbunden gör på detta område. I en ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen att ytterligare 75 miljoner ska gå till studieförbundens arbete med nyanländas etablering. Sedan tidigare har regeringen avsatt 30 miljoner kronor till detta projekt.