Seminarium i Almedalen om svenskarnas ideella engagemang

Publicerad: 2015-06-30

En nypublicerad rapport visar att svenskarnas medborgerliga engagemang är exceptionellt högt. Den presenterades på Folkbildningsrådets seminarium i Almedalen.

I en fullsatt sal på Campus Gotland presenterade forskarna Johan von Essen och Lars Svedberg från Ersta Sköndal högskola den femte studien av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. De tidigare studierna har gjorts 1992, 1998, 2005 och 2009, och 2014 års undersökning visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang.

- Det ideella engagemanget är extremt högt i Sverige och ligger stabilt över tid, säger Lars Svedberg.

Det finns många orsaker till människors engagemang. De tre högst värderade motiven till ideellt arbete är att människor vill delta i ett gott sammanhang eller en god gemenskap, göra något konkret på det område som de är engagerade i och att känna sig behövda.

- Det finns ett tydligt socialt arv, har föräldrarna varit ideellt engagerade blir barnen det också, säger Lars Svedberg.

Studierna visar att trots upp- och nedgångar i den svenska ekonomin, trots stora förändringar när det gäller arbete och sysselsättning och trots skilda politiska regimer samt tydliga kulturella och sociala förändringar så är den totala omfattningen på engagemanget exceptionellt stabil och mycket hög.

- Mantrat att folkrörelserna håller på att dö stämmer inte. Engagemanget går i arv och lever vidare, säger Johan von Essen.

Se seminariet i det inbäddade videoklippet. Kan du inte se klippet? Klicka här för länk till You tube.

Klicka här för att se seminariet med text på Youtube