Stort intresse för studieförbundens projekt för nyanlända

Publicerad: 2015-11-16

Regeringen satsar 75 miljoner extra i år på studieförbundens arbete med nyanländas etablering. Det framkom när ändringsbudgeten för 2015 presenterades. Sedan tidigare har regeringen avsatt 30 miljoner kronor till detta projekt. Och pengarna behövs. – Vi upplever ett stort tryck, de här människorna vill snabbt komma in och lära sig språket, säger Lina Asklöv på Bilda i Linköping.

Precis som många andra studieförbund har Bilda under lång tid arbetat med olika typer av verksamheter för nyanlända. Det har handlat om allt från öppna träffar på caféer dit nyanlända kunnat komma och få tala svenska, till mer praktiskt inriktade studiecirklar där man lärt sig att laga mat och samtidigt fått öva sina språkfärdigheter.

Från och med augusti i år har studieförbunden kunnat få medel för att arrangera studiecirklar i svenska språket och samhället för asylsökande. Syftet med satsningen är att ge människor en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att underlätta en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Satsningen har gjort att Bilda kunnat utöka verksamheten, köpa in bättre studiematerial och höja kvaliteten.

– Man har i många fall byggt vidare på en verksamhet man redan haft, men sedan fokuserat den mer på språkinlärning och samhällskunskap, säger Lina Asklöv, som arbetar på Bilda med att utveckla det lokala arbetet med studiecirklarna för de asylsökande.     

Deltagarna kommer från alla de länder som människor flyr ifrån för att ta sig till Sverige. Bildas verksamhet sker ofta i samverkan med kyrkor och kristna församlingar vilka är medlemmar i Bilda.

– Många hittar till oss genom vänner, säger Lina Asklöv.

Totalt deltar 39 000 asylsökande i de tio studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015, visar en ny undersökning från Folkbildningsförbundet.