"Tvivlet är demokratins immunförsvar"

Publicerad: 2015-11-18

Att mätas eller mötas. Det är temat för årets Folkbildarforum som drog igång på tisdagen i Linköping.

Folkbildarforum är Sveriges enda konferens om bildning och samhällsutveckling och har arrangerats sedan 2008 av Bildningsförbundet Östergötland. Konferensen har slagit besöksrekord två år i rad, och hundratals representanter för folkbildningen hade även i år kommit till Linköping för att lyssna på föreläsare, diskutera och debattera.

Tisdagen började med att den brittiske politiske rådgivaren Simon Anholt berättade om sitt projekt Good Country Index som syftar till att besvara den lika enkla som anspråksfulla frågan: vilket land gör mest gott för världen? Konkret fungerar Good Country Index som en rankning där varje lands påverkan globalt utvärderas utifrån en rad olika parametrar, som till exempel fred och säkerhet och klimatpåverkan.

Kärnan i Simon Anholts budskap är att länder måste sluta vara så självcentrerade och istället se sig själva som en del av en global gemenskap, då världens alla stora utmaningar är just globala.

– Konkurrens har sin plats i världen och kan bidra till utveckling, men det kan inte vara det enda som styr länders beteenden, sade Simon Anholt.

Efter Simon Anholt tog dramatikern och krönikören Stina Oscarsson vid. Hon talade under rubriken: "Människor som vet priset på allt men inte värdet av något".

– Tvivlet är en demokratis immunförsvar, sade Oscarsson bland annat, och syftade på behovet av att våga ta ett kliv tillbaka och inte klamra sig fast vid sina egna förbestämda åsikter.

Folkbildningsrådet stod som värd för flera arrangemang under dagen, bland annat talade Lars Svedberg, professor, och Johan von Essen, docent, från Ersta Sköndal Högskola om sambandet mellan folkbildning och medborgerligt engagemang.

På eftermiddagen anordnades en serie forskarseminarier om folkbildningens förhållande till marknad och samhälle. På seminariet "Ideella organisationer och konsumtionssamhällets utveckling" beskrev forskaren Anna Fyrberg Yngfalk en utveckling där en del ideella organisationer både anpassar sig frivilligt, och tvingas anpassa sig till, en marknadslogik där medlemmarna mer och mer betraktas som kunder.

Konferensen avslutas på onsdag eftermiddag. Nästa Folkbildarforum äger rum 22-23 november 2016.