Fler folkhögskolor har underskott i ekonomin

Senast uppdaterad: 2017-01-09

Många av landets folkhögskolor har ekonomiska problem. Enligt en ny rapport från Folkbildningsrådet har 60 av landets 151 folkhögskolor ett underskott i ekonomin för verksamhetsåret 2015, vilket är en ökning jämfört med året innan.

Folkbildningsrådet sammanställer varje år en rapport om folkhögskolornas ekonomi. Rapporten innehåller uppgifter om intäkter och utgifter för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamhet vid landets folkhögskolor. Rapporten omfattar verksamhet vid samtliga folkhögskolor under de senaste tre åren. År 2013 och 2014 ingick 150 folkhögskolor i sammanställningen, 2015 var det 151 folkhögskolor fördelat på 108 rörelse- och 43 landstings- eller regionägda folkhögskolor.

Årets sammanställning visar att 91 skolor redovisar ett överskott av den totala verksamheten, 29 landstings- och 62 rörelsefolkhögskolor. 60 folkhögskolor visade ett underskott – 14 landstings- och 46 rörelsefolkhögskolor.
Antal skolor med överskott har minskat med 26, från 117 föregående år till 91 år 2015.

Folkhögskolornas intäkter uppgick 2015 till totalt 4,07 miljarder kr - varav 3,11 miljarder kr för folkbildningsverksamheten eller 76 procent av omsättningen. Intäkterna var högre 2015 i jämförelse med både 2014 och 2013. Folkbildningsverksamheten visar alla tre åren på ett underskott. Variationen av resultaten mellan skolorna är stor – från ett underskott med 8 mkr till ett överskott med 4 mkr.