Folkbildningsrådet kräver tydligare rättigheter i skollagen för studerande

Senast uppdaterad: 2017-01-09

Övergången från allmän kurs på folkhögskola till den kommunala vuxenutbildningen måste regleras i skollagen på ett tydligare sätt. Det skriver Folkbildningsrådet i en särskild skrivelse till regeringen.

När en studerande vill gå från komvux eller gymnasieskola till folkhögskolan sker det smidigt tack vare folkhögskolans flexibla modell som möjliggör tillgodoräknande av studier från andra skolformer. Idag finns inte samma möjlighet för en folkhögskolestuderande som vill börja på komvux.

–  Det är mycket önskvärt att komvux, på motsvarande sätt som folkhögskolan, tillgodoräknar studier från folkhögskolan vid övergång till komvux, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet menar att om en folkhögskolestuderande har kunskaper som folkhögskolan har intygat är motsvarande godkänd nivå bör den studerande ha rätt till validering utan prövning. Ämneskursen skulle då föras över från folkhögskolans behörighetsintyg till ett komvuxbetyg och den studerande skulle erhålla betyget E.

Studerande som önskar ett högre betyg bör dels erbjudas en validering av kunskaperna upp i nivå med kunskapskravet E, dels erbjudas avgiftsfri prövning för kunskapskrav som relaterar till högre betygsnivåer, menar Folkbildningsrådet.