Regeringsbeslut: Idrottens studieförbund får bedriva Svenska från dag ett

Senast uppdaterad: 2017-01-09

Satsningen Svenska från dag ett har fungerat så bra att fler bör få ta del av den så snart som möjligt. Det anser regeringen som nu gör det möjligt även för idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna att vara en del av den särskilda folkbildningsinsatsen.

Från och med 2017 kommer studieförbundet SISU Idrottsutbildarna att kunna genomföra verksamhet inom ramen för satsningen Svenska från dag ett. Svenska från dag ett är en verksamhet för asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd, men fortfarande bor kvar på anläggningsboende. Deltagarna ska få möjlighet att läsa svenska och stärka sina kunskaper om det svenska samhället. Satsningen där studieförbund och folkhögskolor kan söka medel för att verksamheten har hittills fungerat bra och regeringen anser att fler bör få ta del av den så fort som möjligt. 

- Språket är nyckeln för att nyanlända så tidigt som möjligt ska etablera sig i samhället, komma i jobb och bidra till att utveckla Sverige. Idrottsrörelsen engagerar många nyanlända och det är glädjande att nu också kunna ge stöd till SISU Idrottsutbildarna för verksamhet inom Svenska från dag ett, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

Regeringen satsar 135 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 på att bygga ut Svenska från dag ett, och avsikten är att en mindre del av detta belopp ska få fördelas av SISU Idrottsutbildarna.