Kartlägg folkbildningens arbete med nationella minoritetsgrupper

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Det är viktigt att ett nationellt minoritetsperspektiv genomsyrar hela folkbildningens verksamhet, skriver utbildningsdepartementet i ett betänkande. Nu vill Folkbildningsrådet få uppdraget att kartlägga och ta fram en handlingsplan för arbetet.

-Genom sin breda verksamhet i landets alla kommuner kan folkbildningen bidra till det här målet på ett tydligt sätt, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

I betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik skriver Utbildningsdepartementet att det är viktigt att ett nationellt minoritetsperspektiv genomsyrar hela folkbildningens verksamhet.

2001 gjorde Folkbildningsrådet en kartläggning av folkbildningens arbete med nationella minoriteter. Syftet med kartläggningen var att se i vilken utsträckning de nationella minoritetsgrupperna deltar i folkbildningsverksamheten samt vilka ytterligare insatser som folkbildningen anser kan behövas för att bredda dessa gruppers deltagande.

-Vi vill att utbildningsdepartementet ger oss uppdraget att göra en ny kartläggning och handlingsplan. Med tanke på att det var 16 år sedan som det gjordes senast så anser vi att det finns ett behov av en ny kartläggning och att vi sedan tar fram en handlingsplan för folkbildningens arbete med de nationella minoriteterna, säger Maria Graner.