Arbetsförmedlingen bör stärka samverkan med folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Arbetsförmedlingens samverkan med folkbildningen ska stärkas, följas upp och erfarenheter måste tas till vara. Det menar Arbetsmarknadsutredningen i sitt delbetänkande ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad”.

Arbetsmarknadsutredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Det finns särskilt starka skäl för Arbetsförmedlingen att samverka med folkbildningen för att motivera och vägleda personer med kort utbildning att söka sig till det reguljära utbildningsväsendet och folkhögskolornas utbildningar, menar Arbetsmarknadsutredningen.

Vi har sett att samverkan mellan arbetsförmedlingarna, kommunerna och folkbildningen regionalt är centralt för att samhällets samlade vägledning ska fungera tillfredsställande, säger Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare Folkbildningsrådet och del av Arbetsmarknadsutredningens expertgrupp.

Folkhögskolorna genomför en rad verksamheter i samverkan med Arbetsförmedlingen. Utöver Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringskurs på folkhögskola finns det andra arbetsförberedande och orienterande inslag.

Utredningen konstaterar att det är viktigt att de initiativ till samverkan som Arbetsförmedlingen aviserat också genomförs, följs upp och att erfarenheter tas till vara. För att samverkan och samspel ska fungera behöver också Arbetsförmedlingens egen vägledning prioriteras och stärkas.