EU-ministrar besöker Hagabergs folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-02-23

EU:s ministrar träffas i Södertälje för att diskutera utbildningens roll för etablering på arbetsmarknaden. Värd för mötet är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Under måndagen träffas europeiska ministrar och inbjudna tjänstemän för att diskutera utbildningens roll för etablering på arbetsmarknaden. Dagen inleds med ett besök på Hagabergs folkhögskola i Södertälje – en kommun som har stor erfarenhet av att kombinera språkundervisning med yrkesutbildning.

-Det är hedrande och roligt att vi som folkhögskola får vara plats för detta möte. Under dagen kommer vi att berätta om folkhögskolan med framgångsfaktorer och utmaningar. Våra deltagare håller avslutningsvis i en visning av skolan, säger Gunilla Larsson, rektor på Hagabergs folkhögskola.

Diskussionerna under dagen kommer att handla om på vilket sätt det är möjligt att skapa strukturer för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Mötet ska också handla om hur människor motiveras att studera samt hur tidigare kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara genom validering och erkännande.

Det som kommer fram i diskussionerna ska bidra till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt, som arrangeras i Göteborg den 17 november, där Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven är värdar.