Två nya folkhögskoleverksamheter godkända

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Under onsdagen beslutade Folkbildningsrådets styrelse att godkänna två ansökningar om att bedriva folkhögskoleverksamhet.

Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, PSK, ska starta en skola i Göteborg 2018. PSK är idag huvudman för fyra folkhögskolor, Dalkarlså (Västerbottens län med filial i Umeå), June (Jönköpings län), Kaggeholm (Ekerö, Stockholms län) och Mariannelund (Jönköpings län). De fyra folkhögskolorna är verksamma i fem lokaler i Göteborg, och har som ambition att koncentrera sina verksamheter till två.

-Vi är så glada att vår ansökan är beviljad och känner stor ödmjukhet inför uppgiften att starta upp en ny skola. Nu får vi ännu bättre förutsättningar att bedriva vår folkhögskoleverksamhet, säger Ulrik Josefsson som är verksamhetsledare på PSK.

Den andra ansökan som har beviljats gäller försöksverksamhet för Gyllenhusets folkhögskola, Göteborg. Bakom ansökan står Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, AfiG, som fungerar som fadder åt den ideella folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. Föreningen är skapad av Stiftelsen Göteborgs fontänhus i samarbete med Fontänhusen Väst, Stiftelsen Gyllenkroken samt AfiG. Såväl Göteborgs fontänhus som Stiftelsen Gyllenkroken har en lång erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa samt psykisk funktionsnedsättning.