Var finns folkbildningen i de regionala kulturplanerna?

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Nu släpps programmet för den nya konferensen Folk & Kultur. Folkbildningsrådet medverkar med ett rapportsläpp - en kartläggning av folkbildningen i den regionala kulturpolitiken.

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent som äger rum i februari 2018. Syftet är att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, genom att bland annat synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikområden. 

Folkbildningsrådets seminarium den 8 februari handlar om studieförbundens och folkhögskolornas roll i den de regionala kulturplanerna. Medverkar gör bland annat skribenten Thomas Östlund, företrädare för folkbildningen samt regionpolitiker. 

Representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner samlas i Eskilstuna den 7 – 10 februari för seminarier och debatt.