Styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Alla protokoll som publiceras på vår hemsida är justerade, men för att de ska vara sökbara och tillgängliga lägger vi upp en version som är osignerad. Detta gäller från och med protokoll från styrelsemötet i december 2018.

På vår hemsida har vi styrelseprotokoll från innevarande och föregående år. Om du vill ha tag i tidigare protokoll är det bara att mejla en förfrågan till info@folkbildningsradet.se.

Protokoll 2019

Protokoll 2018