Representantskapets protokoll

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Alla protokoll som publiceras på vår hemsida är justerade, men för att de ska vara sökbara och tillgängliga lägger vi upp en version som är osignerad. Detta gäller från och med protokoll från andra mötet 2018.

Representantskapet träffas två gånger per år. Se kalendariet för kommande datum.

På vår hemsida har vi styrelseprotokoll publicerade från de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare protokoll är det bara att mejla en förfrågan till info@folkbildningsradet.se.

Relaterad information