Representantskapets protokoll

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Alla protokoll som publiceras på vår hemsida är justerade, men för att de ska vara sökbara och tillgängliga lägger vi upp en version som är osignerad.

Representantskapet träffas två gånger per år. Se kalendariet för kommande datum.

På vår hemsida har vi styrelseprotokoll publicerade från de senaste tre åren. Om du vill ha tag i tidigare protokoll är det bara att mejla en förfrågan till info@folkbildningsradet.se.

Relaterad information