Styrelsemöten och representantskap

Här finns kalendarium med datum för Folkbildningsrådets kommande styrelsemöten samt representantskap.

Senast uppdaterad:

Om du har frågor om styrelsens möten eller representantskapet kan du kontakta oss på info@folkbildningsradet.se

Styrelsemöten 2023

20 februari
20 mars
26 april
29 maj
6 september
18 oktober
13 november
13 december

Representantskap 2023

26 april
13 november