Tillgänglighetsredogörelse för folkbildningsradet.se

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen folkbildningsradet.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi strävar efter att webbplatsen folkbildningsradet.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, även för personer med funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 på nivå AA.

Kända brister

  • Det finns pdf:er som inte är möjliga att läsa med skärmläsare, framförallt gäller detta äldre dokument och vi har uppdaterade rutiner för nya dokument vi publicerar.
  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna alternativtext.
  • Våra informationsfilmer, så kallade explainers, saknar ljud samt är inte syntolkade.
  • Vid navigation av länkar och andra klickbara objekt framgår det inte alltid tydligt vilket element (länk, bild eller platta) som är i fokus när man håller muspekaren över det.

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Välkommen att kontakta oss på info@folkbildningsradet.se eller 08 412 48 00.

Tillsynsmyndighet

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Hur har vi testat webbplatsen?

För att utvärdera hur tillgänglig folkbildningsradet.se är har vi gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen av webbplatsen gjordes den 23 september 2019.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Webbplatsen i dess nuvarande form publicerades under 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 oktober.