FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända

Senast uppdaterad: 2019-12-13

FAMN-projektet tar fram, kvalitetssäkrar och sprider modeller och metoder för att unga nyanlända i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. Folkhögskolorna beräknas rekrytera cirka 210 unga nyanlända under projektperioden.

FAMN genomförs med stöd av ESF-rådet under 2019–2021. Folkbildningsrådet är projektägare och projektet genomförs tillsammans med sex skolor runt om i landet. 

Relaterade dokument

Relaterad information