Lärartjänster i folkhögskolan 2018

Senast uppdaterad: 2017-04-24
Etiketter:
Folkhögskola

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om hur många helårstjänster det finns inom folkhögskolan. Här finns kartläggningen för 2018. För tidigare kartläggningar kontakta Folkbildningsrådets kansli.

Uppgifterna gäller helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.

Lärartjänster i folkhögskolan 2018

Antalet lärare i folkhögskolan fortsätter växa. Mellan 2017 och 2018 har det ökat med 10 procent från 2 738 helårstjänster till 3 022 helårstjänster, inklusive förstärkta insatser. Ökningen är en följd av den utökade mängd deltagarplatser under senare år. Totalt är medeltal för lärartätheten på samma nivå som föregående år: 2,1 helårstjänster per tusen deltagarveckor.

Relaterade dokument