Studieförbundens ekonomi 2018

Senast uppdaterad: 2017-12-21
Etiketter:
Studieförbund

Varje år sedan 2005 följer Folkbildningsrådet upp studieförbundens ekonomi. En ny rapport publiceras på hösten varje år.

Studieförbundens ekonomi 2018

Intäkter

 • Studieförbundens totala intäkter uppgick till 5 454 mnkr varav folkbildningsverksamheten utgjorde 3 977 mnkr eller 73 procent. De totala intäkterna har ökat med 1 procent jämfört med föregående år.
 • Totala intäkter 2018 uppgick till 2 897 mnkr varav statsbidraget utgjorde 1 996 mnkr eller 65 procent.
 • Statsbidragets andel av de totala bidragen för folkbildningsverksamheten var 68,9 procent.
 • Deltagar- och försäljningsintäkternas del av omsättningen inom folkbildningsverksamheten på lokal nivå var 20 procent.

Kostnader

 • Studieförbundens totala kostnader uppgick till 5 452 mnkr varav folkbildningsverksamheten utgjorde 4 008 mnkr.
 • Personalkostnaderna för folkbildningsverksamheten på lokal nivå var 1 918 mnkr eller 56,5 procent.

Resultat

 • Resultatet av den samlade verksamheten visade ett överskott på 2,4 mnkr.
 • Folkbildningsverksamheten visade ett underskott på 30 mnkr.
 • Sju av studieförbunden redovisade ett överskott och tre redovisade ett underskott i den totala verksamheten.
 • 69 av studieförbundens 149 lokala enheter, 46 procent, redovisade ett underskott i verksamheten.

Övriga uppgifter

 • Det egna kapitalet på nationell och regional nivå var sammantaget 426 mnkr.
 • Antalet cirkelledare var cirka 119 000 varav 89 procent inte var arvoderade.
 • Heltidstjänster förutom cirkelledare var cirka 4 500.

Uppföljning av studieförbundens ekonomi