Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden

Senast uppdaterad: 2019-09-16

Att delta i en studiecirkel kan stärka människors förutsättningar på arbetsmarknaden. Sambandet är särskilt tydligt bland cirkeldeltagare som är utrikes födda och har kort utbildning.

Relaterade dokument