När tilliten prövas

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Studieförbundet Ibn Rushd granskas i en ny rapport från Folkbildningsrådet. Rapporten visar att studieförbundet bidrar till att uppfylla målen för folkbildningen, men innehåller också exempel på svagheter och felsteg i verksamheten.

Relaterade dokument