Folkhögskolornas ekonomi 2018

Senast uppdaterad: 2020-07-07
Etiketter:
Folkhögskola

Folkbildningsrådet sammanställer varje år rapporten Folkhögskolornas ekonomi. Rapporten innehåller uppgifter om intäkter och kostnader för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten vid landets folkhögskolor. Tidigare rapporter går att få genom att kontakta Folkbildningsrådets kansli.

Folkhögskolornas ekonomi 2018

Sammanställningen för 2018 visar att 125 folkhögskolor redovisar ett överskott i den totala verksamheten, 28 offentligägda och 97 rörelseägda folkhögskolor. 25 folkhögskolor visade ett underskott, 9 offentligägda och 16 rörelseägda folkhögskolor.

Det totala resultatet visar ett överskott på 1,3 mnkr i snitt per folkhögskola, 492 tkr för en offentligägd folkhögskola och 1,6 mnkr för en rörelseägd folkhögskola. Jämfört med 2017 är det en förbättring av genomsnittligt resultatet för både rörelseägda och offentligägda folkhögskolor. Detta främst på grund av ett förbättrat resultat för folkbildningsverksamheten.

Variationen av resultaten mellan folkhögskolorna är stor. Från ett underskott med 5,2 mnkr till ett överskott med 10,2 mnkr.

Folkbildningsverksamheten visar för första gången på ett genomsnittligt överskott på 371 tkr. Antalet folkhögskolor med underskott i folkbildningsverksamheten har minskat under treårsperioden från 79 till 55. Kostnaderna för undervisningen har minskat något för samtliga folkhögskolor.

Relaterade dokument