folkbildning.net - andra upplagan

Senast uppdaterad: 2010-01-26

'folkbildning.net - andra upplagan' är en antologi om flexibelt lärande inom folkbildningen, vilket innebär att inom ramen för folkbildningspedagogiken, med dess förankring i det gemensamma lärandet inom sammanhållna grupper, erbjuda flexibla former som ger deltagarna större möjlighet att välja tid, plats, tempo, form etc för studierna.

Detta är den andra upplagan av antologin ”folkbildning.net”. Den första publicerades 2001. Andra upplagan är starkt reviderad: ett antal kapitel är helt nya och andra har fått genomgå en mer eller mindre omfattande omarbetning. Några kapitel är kvar oförändrade sedan första upplagan.

Innehåll