Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse

Senast uppdaterad: 2014-04-28

Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts.

I denna samlade bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse utgör Folkbildningsrådets nationella utvärderingar, statistik och uppföljningsrapporter centrala underlag.