Folkhögskolans pedagogiska personal

Senast uppdaterad: 2018-03-02

Varje år gör Folkbildningsrådet uppföljning kring vilken utbildning den pedagogiska personalen på folkhögskolorna har.

Folkhögskolans pedagogiska personal 2018

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om vilken utbildning som den pedagogiska personalen på folkhögskola har. Antal personer som rapporterades in 2018 var 4531. Befattningar som ingår i insamlingen är lärare, annan pedagogisk personal, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt skolkuratorer. Av den pedagogiska personalen var 90 procent lärare.

Av lärarna på allmän kurs hade 71 procent en lärarexamen. Den motsvarande siffran på särskild kurs var 46 procent. På särskild kurs är ofta själva ämneskompetensen väl så viktig som formell lärarexamen, eftersom undervisningen sker på kurser med stor variation av specialämnen.

I rapporten presenteras statistik om utbildningsnivå, könsfördelning, ålder, arbetsuppgifter, folkbildningserfarenhet med mera. Jämförelser görs dessutom med lärarsituationen i motsvarande delar av den reguljära skola.

Relaterade dokument