Folkhögskolornas ekonomi

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Folkbildningsrådet sammanställer varje år rapporten Folkhögskolornas ekonomi. Rapporten innehåller uppgifter om intäkter och kostnader för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten vid landets folkhögskolor.

Folkhögskolornas ekonomi 2017

Sammanställningen för 2017 visar att 110 folkhögskolor redovisar ett överskott i den totala verksamheten varav 28 offentligägda och 82 rörelseägda folkhögskolor. 44 folkhögskolor visade ett underskott varav 14 offentligägda och 30 rörelseägda folkhögskolor.

Resultatet visar ett överskott på 788,5 tkr i snitt per folkhögskola. Det är en förbättring sedan 2016 för både rörelse- och offentligägda folkhögskolor. Det beror främst på att folkbildningsverksamhetens resultat har förbättrats.

Folkbildningsverksamheten visar alla tre åren ett underskott, men är lägre än föregående år. Kostnaderna för undervisningen har minskat något för folkhögskolorna. Personalkostnaderna utgör cirka 65 procent av kostnaderna.

Relaterade dokument