Folkhögskolornas ekonomi 2015

Senast uppdaterad: 2018-11-16

Rapporten Folkhögskolornas ekonomi innehåller uppgifter om intäkter och kostnader för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten de tre senaste åren.

År 2014 och 2014 ingick 150 folkhögskolor i sammanställningen. 2015 var det 151 folkhögskolor fördelat på 108 rörelse- och 43 landstings- eller regionägda folkhögskolor.

Sammanställningen för 2015 visar att 91 skolor redovisar ett överskott av den totala verksamheten, varav 29 landstings- och 62 rörelsefolkhögskolor. 60 folkhögskolor visade ett underskott – 14 landstings- och 46 rörelsefolkhögskolor.

Relaterade dokument