Folkhögskolornas ekonomi 2016

Senast uppdaterad: 2018-11-16

Rapporten Folkhögskolornas ekonomi innehåller uppgifter om intäkter och kostnader för den totala verksamheten, folkbildningsverksamheten samt uppdrags- och projektverksamheten de tre senaste åren.

År 2014 och 2015 fanns det 150 respektive 151 folkhögskolor, 2016 var det 154 folkhögskolor fördelat på 112 rörelse- och 42 landstings- eller regionägda folkhögskolor.

Som ett led i att säkerställa den offentliga sektorns gemensamma ansvarstagande för finansiering av folkbildningen görs en fördjupad redovisning av landstings-/regionbidrag till folkhögskolornas folkbildningsverksamhet.

Årets sammanställning visar att 113 skolor redovisar ett överskott av den totala verksamheten, 29 landstings- och 84 rörelsefolkhögskolor. 41 folkhögskolor visade ett underskott – 13 landstings- och 28 rörelsefolkhögskolor.

Folkhögskolornas intäkter uppgick 2016 till totalt 4,4 miljarder kr - varav 3,3 miljarder kr för folkbildningsverksamheten eller 75 procent av omsättningen. Intäkterna var högre i jämförelse med både 2014 och 2015. För en enskild folkhögskola ger det ett medelvärde på cirka 28,6 mkr i intäkter. Variationen mellan de etablerade skolorna är stor - från 5,1 mkr i intäkter till 100,7 mkr.

Resultatet visar ett överskott på 670,3 tkr i snitt per folkhögskola – 166 tkr för en landstingsfolkhögskola och 859 tkr för en rörelsefolkhögskola. Jämfört med 2015 är det en förbättring av resultatet för rörelsefolkhögskolorna pga. ett förbättrat resultat på alla fyra verksamhetsområden. Landstingsfolkhögskolorna uppvisar en försämring av det totala resultatet pga. försämrat resultat inom folkbildningsverksamheten.

Variationen av resultaten mellan skolorna är stor – från ett underskott med 16,2 mkr till ett överskott med 8,1 mkr.113 skolor visade ett överskott av den totala verksamheten – 29 landstings- och 84 rörelsefolkhögskolor. 41 folkhögskolor visade ett underskott – 13 landstings- och 28 rörelsefolkhögskolor. Antal skolor med överskott har ökat med 22 från 91 föregående år till 113 för år 2016. Folkbildningsverksamheten redovisar tre senaste åren ett underskott, men underskottet är högre än föregående år för landstingsfolkhögskolor och lägre för rörelsefolkhögskolor. Kostnaderna för undervisningen har blivit något lägre för rörelse- och högre för landstings- och regionägda folkhögskolorna. Personalkostnaderna utgör ca 65 procent av kostnaderna.

Relaterade dokument