Lärartjänster i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om hur många helårstjänster det finns inom folkhögskolan. Här hittar du de senaste uppgifterna.

Uppgifterna gäller helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.

Lärartjänster i folkhögskolan 2018

Antalet lärare i folkhögskolan fortsätter växa. Mellan 2017 och 2018 har det ökat med 10 procent från 2 738 helårstjänster till 3 022 helårstjänster, inklusive förstärkta insatser. Ökningen är en följd av den utökade mängd deltagarplatser under senare år. Totalt är medeltal för lärartätheten på samma nivå som föregående år: 2,1 helårstjänster per tusen deltagarveckor.

Relaterade dokument

Relaterade sidor