Lärartjänster i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2017-04-24

Varje år samlar Folkbildningsrådet in uppgifter om hur många helårstjänster det finns inom folkhögskolan. Här hittar du de senaste uppgifterna.

Uppgifterna gäller helårstjänster vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Syftet är att få ett mått på de pedagogiska resurser skolorna avsätter för att uppnå målen med statsbidraget.

Lärartjänster i folkhögskolan 2017

Under 2017 ökade deltagarantalet och verksamheten mot bakgrund av regeringens satsning på utökade platser i allmän och särskild kurs. Samtidigt har lärartätheten i gymnasieskolan ökat. För första gången sedan Folkbildningsrådets insamling startade är antalet helårsstuderande per helårstjänst lika stora – en lärare undervisar i medeltal 11,2 helårsstuderande både i folkhögskolan och gymnasieskolan.

Relaterade dokument

Relaterade sidor