Söktryck till folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2017-11-30

Varje höst gör Folkbildningsrådet en uppföljning kring hur söktrycket ser ut till folkhögskolans kurser. År 2018 liksom 2017 avviker från tidigare år, då fler deltagare finns i verksamheten vid 15:e kursdagen än skolorna planerat för.

Söktryck till folkhögskolan höstterminen 2018

Folkbildningsrådet genomför årligen en uppföljning kring sökande till folkhögskolan, för att beskriva trender i rekryteringen över åren.

Mot bakgrund av de senaste årens utökning av platser kunde en minskning av söktrycket förväntas. Planerade platser har ökat markant, men det har också antalet sökande. Söktrycket, som är en kvot av sökande delat med planerade platser, minskar marginellt mot föregående år.

Av de 147 skolor som svarat lämnade 125 komplett underlag kring allmän kurs. 90 procent uppger att de har fler än en sökande per deltagarplats (inklusive utökade platser). Medeltal var 1,5 sökande per planerad deltagarplats, vilket är marginellt lägre än föregående år.

Till särskilda kurser i 146 svarande skolor, varav 124 med komplett svar, sökte i medeltal 1,8 personer per planerad deltagarplats. Det är en liten minskning i jämförelse med förra året. Av de rapporterade skolorna uppger 40 att det var två sökande fler per planerad plats i särskild kurs.

År 2018 liksom 2017 avviker från tidigare år, då fler deltagare finns i verksamheten vid 15:e kursdagen än skolorna planerat för. Det kan vara en följd av den utökning av platser i långa kurser som genomfördes under året, i kombination med att antalet platser planerades tidigt.

Relaterade dokument