Studieförbundens ekonomi

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Varje år sedan 2005 följer Folkbildningsrådet upp studieförbundens ekonomi. En ny rapport publiceras på hösten varje år.

Studieförbundens ekonomi 2017

 • Studieförbundens totala intäkter uppgick till 5 407 mkr varav folkbildningsverksamheten utgjorde 3 916 mkr eller 72 procent och har ökat med 1 procent jämfört med föregående år.
 • De totala intäkter 2017 uppgick till 2 800 mkr varav statsbidraget utgjorde 1 900 mkr eller 35 procent.
 • Statsbidragets andel av de totala bidragen för folkbildningsverksamheten är 67,6 procent.
 • Deltagar- och försäljningsintäkternas del av omsättningen inom folkbildningsverksamheten på lokal nivå var 20 procent.
 • Studieförbundens totala kostnader uppgick till 5 408 mkr varav folkbildningsverksamheten var 3 916 mkr.
 • Personalkostnaderna för folkbildningsverksamheten på lokal nivå var 1 880 mkr eller 56,5 procent.
 • Resultatet av den samlade verksamheten visade ett överskott på 47,7 mkr. Folkbildningsverksamheten visade ett överskott på 29 mkr.
 • Åtta av studieförbunden redovisade ett överskott och två redovisade ett underskott i den totala verksamheten.
 • 51 av studieförbundens 154 lokala enheter, 33 procent, redovisade ett underskott som resultat av verksamheten.
 • Det egna kapitalet på nationell och regional nivå var sammantaget 430 mkr.
 • Antalet cirkelledare var cirka 117 500 varav 89 procent inte är arvoderade.
 • Årssnittet heltidstjänster förutom cirkelledare var cirka 4 600.
 • Kommunernas bidrag till studieförbunden 2017 var 335,9 mkr, vilket är en sänkning med 21,8 mkr jämfört med året innan.
 • Landstingens/regionernas bidrag till studieförbunden 2017 var 296,7 mkr vilket är 1,8 mkr lägre än föregående år.

Uppföljning av studieförbundens ekonomi