Kommunernas och landstingens/regionernas bidrag till studieförbund

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Varje år sammanställer Folkbildningsrådet kommunernas och landstingens/regionernas bidrag till studieförbund och länsbildningsförbund.

Folkbildningsrådet har sedan 2007 med hjälp av länsbildningsförbunden samlat in och sammanställt uppgifterna om kommunernas och landstingens/regionernas bidrag till studieförbundens lokala verksamhet.

Relaterade dokument