Kommunernas bidrag till studieförbunden

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Till 2012 redovisade Folkbildningsrådet de kommunala bidragen till studieförbunden separat. Nu finns de i en samlingsrapport tillsammans med landstings- och regionala bidrag till studieförbunden.

Kommunernas bidrag till studieförbunden