Landstings- och regionala bidrag till studieförbunden

Senast uppdaterad: 2013-08-26

Till 2012 redovisade Folkbildningsrådet landstings- och regionala bidrag till studieförbunden separat. Nu finns de i en samlingsrapport tillsammans med de kommunala bidragen till studieförbunden.

Landstings- och regionala bidrag till studieförbunden