Studieomdömen i folkhögskolan

Senast uppdaterad: 2018-03-07

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Vad är studieomdöme?

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. För dem som uppnått grundläggande behörighet på folkhögskola utgör studieomdömet urvalsgrund till högskolan.

Studieomdöme 2017–2018

Våren 2018 samlades folkhögskolornas avgivna studieomdömen i allmän kurs under läsår 2017–2018 in. Samtliga 154 verksamma folkhögskolor utfärdade studieomdömen.

Genomsnittstal för satta omdömen under läsåret var 2,67. Av 154 skolor avger 85 studieomdömen inom riktvärdet 2,7 (+5 procent), varav 39 i riktvärdets undre gräns och 46 i den övre. 45 skolor ligger under riktvärdet och 24 över.

I en uppföljning av studieomdömen satta över tid kontaktades nio folkhögskolor med ihållande högre omdömen än genomsnittet. Krav har ställts på åtgärd inför nästa omdömessättning sommaren 2019.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Tomas Östlund

Tomas Östlund
Verksamhetsuppföljning, statistik