Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2017-11-07

Folkbildningsrådets utvärdering av Etableringskurs på folkhögskola visar att insatsen träffar rätt. Målgruppen kortutbildade nås och intervjuer visar att deltagarna är nöjda med kursen.

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning som sedan 2014 kan ingå i nyanländas etableringsplan.

Nästan 70 procent av deltagarna har inte avslutat grundskolan. Och mindre än var tionde deltagare har slutfört gymnasium.

Under förra året erbjöds etableringskursen vid 108 folkhögskolor och nästan 3 500 personer deltog. Kursen bygger på folkhögskolans arbetssätt och metoder och är särskilt anpassad efter personer med kort utbildningsbakgrund.

Sedan starten år 2014 har antalet studieplatser successivt utökats. 2014–2016 ökade antalet deltagare från ca 1 000 till nästan 3 500, antalet deltagande folkhögskolor från 49 till 108 och antalet fördelade utbildningsplatser från 800 till 4 000.

Arbetsförmedlingen upprättar en tvåårig etableringsplan för nyanlända som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Planen innehåller olika aktiviteter som underlättar etablering i arbetslivet. De företrädare för Arbetsförmedlingen som intervjuats ser positivt på kursen.