Etableringskurs på folkhögskola 2017

Senast uppdaterad: 2018-03-13

Etableringskurs på folkhögskola är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Denna rapport redogör för uppföljning av kursen i enlighet med regeringens riktlinjer samt Folkbildningsrådets avtal med Arbetsförmedlingen.

Uppdraget innebär att Folkbildningsrådet fördelar platser för verksamhet på de statsbidragsberättigade folkhögskolorna. Insatsen har pågått sedan 2014 och hittills har 12 000 personer gått en etableringskurs.

Rapporten beskriver kort förutsättningarna för kursen, mål och statistik, uppföljning av verksamheten samt reflektioner inför framtiden.

Mål och statistikuppföljningen bygger på rapportering från folkhögskolorna samt statistik via Statistiska centralbyrån, SCB.

Relaterade dokument