Etableringskurs på folkhögskola 2015

Senast uppdaterad: 2017-11-07

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska med orienterande och arbetsförberedande insatser för nyanlända.

Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att få ett jobb. Kursen är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och har funnits sedan 2014.

Studien har genomförts av Lena Svensson, som är lärare vid Ölands folkhögskola, på uppdrag av Folkbildningsrådet. Den bygger på individuella intervjuer med 22 deltagare, 14 kvinnor och åtta män, på fyra skolor. En fokusgruppsintervju har genomförts med två kvinnor och fyra män. Totalt har 28 deltagare intervjuats på fem skolor. Lärare och skolledning har representerats i två fokusgrupper.

Relaterade dokument