Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2017-10-04

Studiemotiverande folkhögskolekurs vänder sig till arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Syftet är att motivera till fortsatta studier.

fram till och med år 2018 har drygt 33 000 personer gått en studiemotiverande folkhögskolekurs, varav de flesta är ungdomar under 25 år.

Folkbildningsrådet har gjort flera uppföljningar bland deltagare i de studiemotiverande kurserna. De visar att 72 procent av deltagarna har blivit motiverade till fortsatta studier, att drygt hälften har fått ökat självförtroende och att nio av tio skulle rekommendera sina vänner att delta i en studiemotiverande kurs.

Arbetsförmedlingens utvärdering från 2015 visar också att kursdeltagarna går vidare till ordinarie studier i högre utsträckning än en jämförelsegrupp. Ungefär fyra av tio valde att fortsätta studera på folkhögskolans ordinarie kurs efter att ha avslutat en studiemotiverande kurs. 

Studiemotiverande folkhögskolekurs bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Rapporten presenterar en fördjupad analys av kursen som folkbildning och arbetsmarknadsåtgärd. Den visar också att fler långtidsarbetslösa kunde ha fått möjlighet att gå en studiemotiverande kurs. År 2016 utnyttjade Arbetsförmedlingen bara knappt hälften av platserna.