Studiemotiverande folkhögskolekurs 2015

Senast uppdaterad: 2016-02-22

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det är en tre månader lång kurs med syfte att motivera till fortsatta studier.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Uppdraget innebär att Folkbildningsrådet fördelar platser för verksamhet på de statsbidrags­berättigade folkhögskolorna.

Insatsen har pågått sedan år 2010, och fram till och med år 2016 har 25 051 personer gått en studiemotiverande kurs.

Rapporten presenterar en uppföljning enligt regeringens riktlinjer och avtal med Arbetsförmedlingen. Rapporten beskriver kursverksamheten, uppföljning av verksamheten, måluppfyllelse, statistik och reflektioner inför framtiden. Statistiken bygger på rapportering från folkhögskolorna samt statistik via Statistiska centralbyrån, SCB, och Arbetsförmedlingen.