Utvärderingar

Senast uppdaterad: 2018-02-01

Här hittar du Folkbildningsrådets utvärderingar. De behandlar folkbildning på en verksamhets- och samhällsnivå.

Syftet med studierna är att undersöka om statens syften med att stödja folkbildningen uppfylls, samt att bidra med ökad kunskap om folkbildningens verksamhet.

Enheten för uppföljning och utvärdering är ansvariga för den vetenskapliga ledningen för Folkbildningsrådets utvärderingar. I anslutning till denna har Folkbildningsrådet inrättat en expertgrupp. Gruppen har bland annat till uppgift att föreslå områden för utvärdering, bidra med analyser och att se till att utvärderingarna är relevanta för folkbildningen.