Utvärderingsrapporter 2009-2011

Senast uppdaterad: 2012-06-19

Här hittar du Folkbildningsrådets utvärderingsrapporter från 2009 till 2011.

Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet? (2011)

Av Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg och Thomas Winman

Denna rapport är resultatet av ett ettårigt forskningsprojekt som Folkbildningsrådet finansierat. Projektet har genomförts av en grupp forskare vid Linköpings universitet: Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Thomas Winman och Robert Aman.
Forskarna undersöker hur olika religiösa och etniska gruppers skapande av “egna” folkbildande verksamheter kan förstås. I rapporten beskrivs de processer som lett fram till etablerandet av Kista folkhögskola, Agnesbergs folkhögskola, studieförbundet Ibn Rushd samt Samernas utbildningscentrum.

Folkhögskoledeltagarundersökning 2010 - Folkbildning för alla? (2011)

Av Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström och Klas Rydenstam

I den här rapporten presenteras Folkbildningsrådets första folkhögskole-
deltagarundersökning. Den är samtidigt en av de nationella utvärderingar av folkbildningen som Folkbildningsrådet utför på uppdrag av regering och riksdag.
Utvärderingen har genomförts för att visa vilka folkhögskolans deltagare är i demografiskt avseende, och för att spegla deras omedelbara och mer långsiktiga erfarenheter av sina folkhögskolestudier.

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer (2009)

Av Johan von Essen och Pelle Åberg

I denna rapport beskrivs och analyseras relationerna mellan studieförbunden och deras medlems- och samverkansorganisationer.

 

Studiecirkeldeltagare 2008 (2009)

Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren

En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden (2009)

av Anette Forsberg och Fredrika Säfström

Studien tar upp och behandlar villkoren för folkbildningsarbete och lokalt utvecklingsarbete i Dalarna. Forskarnas analytiska utgångspunkt är beskrivningen av folkbildning och lokal utveckling som två fält, med social ekonomi som gemensam tolkningsram. Mot den bakgrunden diskuteras studiens resultat med fokus på de värden som skapas och upprätthålls av aktörerena inom fälten.