Tradition, resurs eller nödvändighet? Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän

Senast uppdaterad: 2013-01-18

Tradition, resurs eller nödvändighet? Om relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän (2012)

Av Pelle Åberg och Johan von Essen

I den här rapporten beskriver och analyserar vi relationerna mellan de svenska folkhögskolorna och deras huvudmän. Rapporten behandlar följande övergripande frågor:
• Hur ser relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän ut?
• Hur uppfattar aktörerna dessa relationer?

Utgångspunkten är de svenska folkrörelserna och civilsamhällesbegreppet.

Framsida till rapporten Tradition, resurs eller nödvändighet

Denna rapport är en pendang till den tidigare rapporten Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer: Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer (von Essen & Åberg 2009).