Att vara folkhögskollärare

Senast uppdaterad: 2013-06-27

Lärarna och deras engagemang och empati för deltagarna är avgörande för folkhögskolans framgång. Det är en av slutsatserna i rapporten "Att vara folkhögskollärare - förutsättningar, kompetensbehov och tidsanvändning"

Den här rapporten kartlägger folkhögskollärares arbete, tidsanvändning, kompetens och kompetensbehov.

Syftet är att ge en bild av folkhögskolans lärare utifrån dessa aspekter, och på så sätt kunna beskriva folkhögskollärarna som profession. Syftet är också att visa vilka uppgifter som ingår i lärarnas arbete samt hur de ser på och hanterar dessa uppgifter.

 

Vill du ta del av ett mer detaljerat resultat av våra enkätfrågor? Se de bifogade diagrammen i excel-format.