Folkhögskolor, studieförbund och regionala kompetensplattformar

Senast uppdaterad: 2013-06-03

Vilken roll har studieförbund och folkhögskolor har i det arbete som nu tar form inom de regionala kompetensplattformarna? Det undersöker Folkbildningsrådet i rapporten "Dom har inte hört av sig" - Folkhögskolor, studieförbund och regionala kompetensplattformar.

Regeringen beslutade 2009 att regionala kompetensplattformar ska upprättas i länen. Beslutet innebär ett tydligare regionalt ansvar för landets framtida kompetensförsörjning.

Folkbildningens organisationer – folkhögskolor och studieförbund – är verksamma i samtliga län. Syftet med denna studie att undersöka vilken roll studieförbund och folkhögskolor har i det arbete som nu tar form inom de regionala kompetensplattformarna.

Slutsatser i korthet:

Det är stora variationer i vilken grad folkbildningen tar del i de regionala kompetensplattformarna. Det visar en kartläggning i fem regioner, där företrädare för folkbildningen och för regionerna intervjuats. Folkhögskolorna är i allmänhet mer involverade i kompetensplattformarna, medan studieförbundens roll uppfattas som mer diffus.

De intervjuade ser stora möjligheter för folkbildningen att bidra till regionernas kompetensförsörjning. Särskilt framhälls förmågan att nå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kompetensplattformarna ska bidra till regionernas kompetensförsörjning främst genom att ta fram kunskapsunderlag och etablera samverkan mellan olika aktörer. Regeringen beslutade 2008 att kompetensplattformar ska etableras i varje region/län.

Relaterade dokument