Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället

Senast uppdaterad: 2014-09-22

Om studieförbundens kulturprogram skulle försvinna så skulle små orter förlora en väsentlig del av sitt kulturutbud. Det är en av slutsatserna i "Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället - utvärdering 1 av studieförbundens kulturprogram?"

Tre utvärderingar om kulturprogrammen

Under 2013 och 2014 genomför Folkbildningsrådet en utvärdering av kulturprogrammens betydelse för landets kommuner, för deltagarna och för de medverkande.

Den första av utvärderingens tre rapporter har titeln Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället och belyser kulturprogrammens betydelse för kommunerna.

Den andra fokuserar på kulturprogrammens betydelse för sina deltagare och den tredje utvärderingen fokuserar på kulturprogrammens betydelse för dem som medverkar i dem på andra sätt, bland annat i förhållande till kulturområdets arbetsmarknad.

Denna utvärdering handlar om kulturprogrammens betydelse i det svenska samhälls- och kulturlivet. Under 2012 rapporterade studieförbunden drygt 320 000 kulturprogram med ett sammanlagt antal deltagare på nära 18 miljoner. Det handlar om allt från teaterföreställningar och musikframträdanden till föreläsningar och utställningar. Såväl antalet rapporterade kulturprogram som det rapporterade antalet deltagare har ökat väsentligt sedan 1990-talet.

Utvärderingen sker i tre delar där studieförbundens kulturprogramsverksamhet studeras ur tre olika perspektiv. Denna första utvärdering fokuserar på kulturprogrammens innehåll och betydelse för lokalsamhället i fyra svenska kommuner:

  • Helsingborg
  • Jönköping
  • Rättvik
  • Storuman


I denna rapport presenteras resultaten från utvärdering 1. Dessa grundar sig främst på intervjuer med företrädare för de fyra kommunerna och för de studieförbund som är etablerade där, men också på dokument och statistiskt material.

Tobias Harding är kulturpolitikforskare vid Universitetet i Jyväskylä. Sara Tannå är oberoende kultursociolog och Jens Lejhall är kultursamordnare på Västra Götalandsregionen.