Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat

Senast uppdaterad: 2013-02-26

I den här rapporten studeras internaten, en verksamhet som sedan länge varit en central del i folkhögskolans värld. I dag är den kanske inte lika självklar.

De senaste årens urbaniseringstrend bland folkhögskolorna har inneburit att folkhögskolans internat minskat, från 119 under 2003 till 107 internat 2012. De flesta internatfolkhögskolorna finns utanför städerna. Antalet internatboende har minskat med drygt 20 procent sedan 1998.

Kartläggningen visar att internaten spelar en större roll än att bara vara ett sätt att bo. De har en socialpedagogisk betydelse, innebär gemenskap och fungerar socialiserande. De underlättar också för folkhögskolorna att upprätthålla ett utbud av riksrekryterande kurser, i och med att långväga deltagare kan erbjudas boende. Kartläggningen väcker också många frågor.

Hur löser folkhögskolor utan internat de socialpedagogiska utmaningar som de ställs inför? Är en folkhögskola utan internat en annan sorts folkhögskola? Hur värdefulla är internaten och hur mycket får de kosta?

Relaterade dokument